There are no menu items in this menu.

Όροι & Προϋποθέσεις

Τελευταία ενημέρωση: 10/6/2021

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης (“Όροι”, “Όροι Χρήσης”) προτού χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο https://vrtours.video (η “Υπηρεσία”) που διαχειρίζεται η Vr Tours (“us”, “we” ή “our “).

Η πρόσβασή σας και η χρήση της Υπηρεσίας εξαρτάται από την αποδοχή και συμμόρφωση σας με αυτούς τους Όρους. Αυτοί οι Όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και άλλους που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων, τότε ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία.

Αποδοχή Συμφωνίας

Αυτή η συμφωνία είναι μεταξύ εσάς και του ιστότοπου https://vrtours.video

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤO ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ, Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ / Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ ΑΠΟΔΕΧΕΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΟΡΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΒΓΕΙΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΗΣΕΤΕ, Η ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Η ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΕ ΑΥΤΟΝ.

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, αυτή η Συμφωνία αποτελεί το ολόκληρο και μόνο Συμφωνητικό μεταξύ εσάς και του ιστότοπου Vr Tours και αντικαθιστά όλες τις άλλες Συμφωνίες, παραστάσεις, εγγυήσεις και αντιλήψεις σχετικά με τον Ιστότοπό μας, τις Υπηρεσίες και το αντικείμενο που περιέχεται σε αυτόν. Ωστόσο, για να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή / και τις Υπηρεσίες μας, ενδέχεται επίσης να σας ζητηθεί να αποδεχτείτε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις. Αυτοί οι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις θα ενσωματωθούν στην παρούσα Συμφωνία εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Σημείωση απορρήτου

Η Πολιτική  Απορρήτου μας θεωρείται μέρος αυτής της Συμφωνίας και είναι διαθέσιμη σε αυτόν τον ιστότοπο. Πρέπει να διαβάσετε τη Πολιτική Απορρήτου κάνοντας κλικ στο παρακάτω εικονίδιο. Εάν δεν αποδέχεστε και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από όλους τους όρους αυτής της Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου που θα την βρείτε κάνοντας κλικ στο παρακάτω εικονίδιο, μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες μας.

Πολιτική Απορρήτου

Περιορισμένη άδεια

Το Vr Tours σας παρέχει μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών μας σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό. Η από μέρους σας χρήση τoυ Ιστότοπου και των Υπηρεσιών μας γίνεται αποκλειστικά για εσωτερικούς, προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία. Καμία έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών μας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εσάς σε οποιαδήποτε διαφορά ή διαιτησία, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Η σχέση μας με εσάς

Αυτή η Συμφωνία δεν δημιουργεί σε καμία περίπτωση καμία σχέση αντιπροσωπείας, εταιρικής σχέσης, κοινοπραξίας ή υπαλλήλου-εργοδότη ή franchisor-franchisee μεταξύ εσάς και του Vr Tours.

Λογαριασμοί

Όταν δημιουργείτε λογαριασμό μαζί μας, πρέπει να μας παρέχετε πληροφορίες που είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν το κάνετε αυτό συνιστά παραβίαση των Όρων, που μπορεί να οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό του λογαριασμού σας στην Υπηρεσία μας.

Είστε υπεύθυνοι για την προστασία του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στην Υπηρεσία και για οποιεσδήποτε δραστηριότητες ή ενέργειες βάσει του κωδικού πρόσβασής σας, είτε ο κωδικός πρόσβασής σας είναι στην Υπηρεσία μας είτε σε υπηρεσία τρίτου μέρους.

Συμφωνείτε να μην αποκαλύψετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε τρίτους. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως μόλις ενημερωθείτε για τυχόν παραβίαση της ασφάλειας ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας.

Πνευματική ιδιοκτησία

Η Υπηρεσία και το αρχικό της περιεχόμενο, οι δυνατότητες και η λειτουργικότητα αποτελούν και θα παραμείνουν αποκλειστική ιδιοκτησία της Vr Tours και των αδειών της.

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει τα σήματα υπηρεσίας ή τα εμπορικά σήματα μας, καθώς και εκείνα των θυγατρικών μας ή άλλων εταιρειών με τη μορφή λέξεων, γραφικών και λογότυπων. Η από μέρους σας χρήση του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών μας δεν αποτελεί δικαίωμα ή άδεια για τη χρήση των σημάτων ή των εμπορικών σημάτων μας χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Vr Tours.

Το περιεχόμενό μας, όπως βρίσκεται στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα της Κύπρου και του εξωτερικού. Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή, αναδιανομή, χρήση ή δημοσίευση οποιουδήποτε τέτοιου Περιεχομένου. Η από μέρους σας χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών μας δεν σας παρέχει δικαιώματα ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενο μας.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Η Υπηρεσία μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από Vr Tours.

Το Vr Tours δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστότοπων ή υπηρεσιών τρίτων. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι Vr Tours δεν θα είναι υπεύθυνη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται να προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες εντός ή μέσω οποιωνδήποτε τέτοιων ιστότοπων ή υπηρεσιών.

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου οποιωνδήποτε ιστότοπων ή υπηρεσιών τρίτων μερών που επισκέπτεστε.

Λήξη

Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβαση στην Υπηρεσία μας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό εάν παραβιάσετε τους Όρους.

Όλες οι διατάξεις των Όρων οι οποίοι από τη φύση τους θα πρέπει να επιβιώσουν από τον τερματισμό θα ισχύουν από τον τερματισμό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διατάξεων ιδιοκτησίας, αποποίησης εγγύησης, αποζημίωσης και περιορισμών ευθύνης.

Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε τον λογαριασμό σας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό εάν παραβιάσετε τους Όρους.

Με τον τερματισμό, το δικαίωμα χρήσης της Υπηρεσίας θα παύσει αμέσως. Εάν θέλετε να τερματίσετε τον λογαριασμό σας, μπορείτε απλά να διακόψετε τη χρήση της Υπηρεσίας.

Όλες οι διατάξεις των Όρων οι οποίοι από τη φύση τους θα πρέπει να επιβιώσουν από τον τερματισμό θα ισχύουν από τον τερματισμό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διατάξεων ιδιοκτησίας, αποποίησης εγγύησης, αποζημίωσης και περιορισμών ευθύνης.

Αποποίηση ευθυνών

Η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Υπηρεσία παρέχεται με βάση «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ». Η Υπηρεσία παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης ή πορείας απόδοσης.

Κυβερνητικός νόμος

Οι παρόντες Όροι θα διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου, ανεξάρτητα από τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.

Η αποτυχία μας να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα θεωρείται παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα. Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων θεωρηθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη από δικαστήριο, οι υπόλοιπες διατάξεις αυτών των Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ. Αυτοί οι Όροι αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία μας και αντικαθιστούν και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες συμφωνίες που ενδέχεται να έχουμε μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία.

Επιπλέον, συμφωνείτε να υποβάλετε την προσωπική δικαιοδοσία και τον τόπο διεξαγωγής τέτοιων δικαστηρίων. Οποιαδήποτε αιτία δράσης από εσάς σε σχέση με τον Ιστότοπο ή την Υπηρεσία μας πρέπει να τεθεί σε ισχύ εντός ενός (1) έτους μετά την εμφάνιση της αιτίας της δράσης ή να παραιτηθεί και να αποκλειστεί για πάντα.

Νομική συμμόρφωση

Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες εγχώριους και διεθνείς νόμους, καταστατικά, διατάξεις και κανονισμούς σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπού μας, του Περιεχομένου, των Υπηρεσιών και οποιουδήποτε λογισμικού που παρέχεται σε αυτήν.

Αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι σημαντική, θα προσπαθήσουμε να παρέχουμε ειδοποίηση τουλάχιστον 15 ημερών πριν από την έναρξη ισχύος των νέων όρων. Αυτό που συνιστά σημαντική αλλαγή θα καθοριστεί κατά την απόλυτη κρίση μας.

Συνεχίζοντας την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας μας μετά την έναρξη ισχύος αυτών των αναθεωρήσεων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, σταματήστε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία.

 
Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτούς τους Όρους, επικοινωνήστε μαζί μας .

Μη χάσεις καμία ευκαιρία